Лого з підп  192- Будівництво та цивільна інженерія                                      
 

 

Мета освітньої програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

Формування загальних та професійних компетентностей, необхідних для вирішення завдань в галузі цивільної інженерії, систем теплогазопостачання, вентиляції і кондиціювання, водопостачання, водовідведення та очищення вод

 

Мета освітньої програми підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти:

Підготовка висококваліфікованих і конкурентоздатних фахівців для практичної, наукової, дослідницько-інноваційної діяльності в галузі будівництва та цивільної інженерії, водопостачання та водовідведення, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання, що характеризуються невизначеністю умов та вимог

 

Область професійної діяльності випускників:

  • організація та управління процесами при зведенні об’єктів будівництва та їх експлуатації, ремонті й реконструкції;
  • інженерні вишукування, проектування, будівництво, експлуатація, ремонт і реконструкція будівельних об’єктів, інженерних систем і споруд цивільної інженерії

 

Об'єкти професійної діяльності:

  • водопровідно-каналізаційні комплекси населених пунктів та промислових підприємств; системи водопостачання і водовідведення промислових та цивільних будівель;
  • виробництво обладнання і експлуатація технологічних комплексів, що використовуються під час будівництва та експлуатації систем водопостачання і водовідведення об’єктів різного призначення;
  • підприємства, організації, фірми, які працюють в галузі будівництва, експлуатації, реновації та модернізації систем і споруд водопостачання та водовідведення

 

192


На сайті 36 гостей та 0 користувачів