Лого з підп

  Інформація про спеціальності                       

 

Перший (бакалаврський) рівень

192 - Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма "Цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення)"

Об’єкти вивчення: процеси проектування, створення, експлуатації, зберігання і реконструкції будівельних об’єктів, інженерних систем та технологічних процесів.

Цілі навчання: підготовка фахівців для проектування та зведення будівель, інженерних споруд та систем, виготовлення будівельних конструкцій, експлуатації та реконструкції будівельних об’єктів.

Область професійної діяльності: професійна підготовка в галузі проектування, зведення, експлуатації об’єктів цивільної інженерії, систем водопостачання та водовідведення, технології монтажних робіт, реконструкції інженерних систем будівель та споруд

Об'єкти професійної діяльності:

  • системи водопостачання і водовідведення промислових та цивільних будівель; обладнання і технологічні комплекси, що використовуються при будівництві та експлуатації систем водопостачання і водовідведення будівель різного призначення;
  • підприємства, організації, фірми, які працюють в галузі будівництва, експлуатації, реновації та модернізації систем і споруд водопостачання та водовідведення.

Професіограма            Подр            Подр 2


 Перший (бакалаврський) рівень

194 - Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Об’єкти вивчення: технології, об’єкти, споруди та обладнання в гідротехнічному будівництві, водній інженерії та водних технологіях.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розробляти і використовувати сучасні технічні рішення в гідротехнічному будівництві, водній інженерії та водних технологіях.

Область професійної діяльності: професійна підготовка в галузі проектування, зведення, експлуатації, моніторингу гідротехнічних споруд, інженерного забезпечення та обладнання об'єктів водної інженерії населених пунктів та промислових підприємств.

Об'єкти професійної діяльності:

  • всі об'єкти промисловості та міського господарства, де використовують воду або контролюють її якість (станції водопідготовки, очисні станції стічних вод, екологічні служби підприємств, органи контролю водних об'єктів, гідротехнічні споруди, господарсько-побутові служби міст і селищ міського типу);
  • природно-техногенні комплекси, інженерно-екологічні системи, природоохоронні комплекси, водогосподарські системи та інші природно-техногенні комплекси, що підвищують корисність компонентів природи.

Професіограма            Подр            Подр 2


 Другий (магістерський) рівень

192 - Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма "Водопостачання та водовідведення"

Об’єкти вивчення: наукові основи, технології, об’єкти, споруди та обладнання об’єктів будівництва та цивільної інженерії

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розробляти і використовувати сучасні технічні рішення в інженерних системах водозабезпечення комунальних та промислових підприємств.

Область професійної діяльності: професійна підготовка в галузі проектування, зведення, експлуатації, моніторингу та реконструкції будівель і споруд, інженерного забезпечення та обладнання будівельних об'єктів і міських територій, проведення наукових досліджень і освітньої діяльності.

Об'єкти професійної діяльності:

  • природоохоронні споруди, трубопровідні системи водопостачання та водовідведення, технологічні комплекси для водопідготовки і очищення стоків населених пунктів і промислових підприємств;
  • системи водопостачання і водовідведення промислових та цивільних будівель;
  • обладнання, технологічні комплекси і системи автоматизації, що використовуються при будівництві та експлуатації систем водопостачання і водовідведення будівель різного призначення, системи автоматизації станцій водопідготовки та очищення стоків;
  • підприємства, організації, фірми, які працюють в галузі будівництва, експлуатації, реновації та модернізації систем і споруд водопостачання та водовідведення.

Подр            Подр 2


Другий (магістерський) рівень

194 - Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Об’єкти вивчення: наукові основи, технології, об’єкти, споруди та обладнання в гідротехнічному будівництві, водній інженерії та водних технологіях.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розробляти і використовувати сучасні технічні рішення в системах водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод комунальних та промислових підприємств.

Область професійної діяльності: професійна підготовка в галузі проектування, моніторингу, експлуатації, вдосконалення і реконструкції споруд та інженерного обладнання об'єктів в системах водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод комунальних та промислових підприємств, проведення наукових досліджень і освітньої діяльності.

Об'єкти професійної діяльності:

  • всі об'єкти промисловості та міського господарства, де використовують воду або контролюють її якість (станції водопідготовки, очисні станції стічних вод, екологічні служби підприємств, органи контролю водних об'єктів, гідротехнічні споруди, господарсько-побутові служби міст і селищ міського типу, водоочисні комплекси промислових підприємств, системи оборотного та безстічного водопостачання промислових об’єктів);
  • природно-техногенні комплекси, інженерно-екологічні системи, природоохоронні комплекси, водогосподарські системи та інші природно-техногенні комплекси, що підвищують корисність компонентів природи.

Подр            Подр 2На сайті 78 гостей та 0 користувачів