Лого з підп

 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Освітня програма "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології"

другий (магістерський) рівень

 

2020-2021 навчальний рік

 

1 семестр денна форма

Водопостачання та очистка стічних вод промислових підприємств

Спецкурс з очистки природних вод

Курсовий проект "Спецкурс з очистки природних вод"

Планування і обробка результатів експерименту

Ресурсозберегаючі технології водопровідно-каналізаційного господарства

 

2 семестр 

Методи оперативного керування водопроводно-каналізаційних систем

Основи проектування систем промислового водопостачання

Підвищення екологічної безпеки систем питного водопостачання

Реконструкція і інтенсифікація роботи очисних споруд водопровідно-каналізаційних систем (денна)

Реконструкція і інтенсифікація роботи очисних споруд водопровідно-каналізаційних систем (заочна)

Санітарно-технологічний контроль очисних споруд (денна)

Санітарно-технологічний контроль очисних споруд (заочна)

Спецкурс з очистки стічних вод

Курсовий проект "Спецкурс з очистки стічних вод"

Технологія переробки та утилізації осадів

 

3 семестр денна, заочна форма

Методи оперативного керування водопроводно-каналізаційних систем (заочна)

Переддипломна практика (денна)

Переддипломна практика (заочна)


f  i  yt 2  tm ok

Новини

На сайті 2575 гостей та користувачі відсутні