Лого з підп    Організація практик                                                     

 

Диканевка 2016 4Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично оновлювати свої знання і творчо їх застосовувати в практичній діяльності.


IMG 20180607 095440Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її при отриманні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до різних освітніх рівнів: бакалавр, магістр.

Залежно від конкретної спеціальності або спеціалізації студентів практика може бути:

  • навчальна;
  • технологічна;
  • виробнича (експлуатаційна, конструкторська тощо);
  • переддипломна;
  • дослідницька.
  • IMG 20180922 134820  практика 2020  IMG 20180922 134759

WP 20160621 10 45 48 Pro  WP 20160621 09 57 26 Pro  WP 20160621 10 34 12 Pro   

Перелік усіх видів практик для кожної спеціальності або спеціалізації, їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються відповідно до навчальних планів. На молодших курсах одним із завдань практики може бути оволодіння студентами робітничою професією з числа масових спеціальностей галузі відповідає спеціальності навчання.

IMG 20180531 172331 090  IMG 20180531 172331 097  AYh4HLoARBo    

 

  hnRijDv8fco      Рогань1    

Заключною ланкою практичної підготовки є переддипломна практика студентів, яка проводиться перед виконанням кваліфікаційної роботи бакалавра або магістра. Під час цієї практики студенти поглиблюють і закріплюють теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, додатково збирають фактичний матеріал для виконання кваліфікаційної роботи бакалавра або магістра.

2  1    

 

       

     

    

 


f  i  yt 2  tm ok

Новини

На сайті 2565 гостей та користувачі відсутні