Лого з підп    Історія кафедри                                          
 

 

Кафедру було створено в 1945 році під назвою "Водопостачання і каналізація".

Засновником кафедри та її першим завідувачем був професор, кандидат технічних наук Казас М.І., який працював в ХІІКБ з 1934 р. З ним працювали професор, доктор технічних наук Черкес Д.С., доцент Панін М.Г., які провели дослідження роботи Харківської каналізації в періоди тривалого припинення подачі води з міського водопроводу.

 

Казас Марко Ілліч

КАЗАС МАРКО ІЛІЧ

(народ.1870), професор

 Нагороджений медаллю  "За доблесну працю"

 1899-1912 рр. - маркшейдер в гірничому відомстві при Кавказькому Гірничому Управлінні в м.Тифлісі.

За дорученням Миколаївської Міської Управи ним були проведені вишукування і складений проект каналізації та очищення стічних вод м. Миколаєва. 1912-1914 рр. - завідувач технічною конторою Харківської Міської Управи.  Вивчав каналізацію і сміттєспалювання в Берліні, Парижі, Лондоні, Манчестері.

1917-1923 рр. – старший інженер, завідувач технічною конторою будівництва і проведення робіт Харківської каналізації; зав. відділом благоустрою і підприємств Главкомгоспу.

1924-1930 рр. – член бюджетно-фінансової секції з питань комунального господарства при Держплані УРСР. 1932-1937 рр. – начальник технічного відділу Харківської каналізації, завідувач групою проектування каналізації Великого Харкова. З 1937 р. - викладав в ХІІКБ. 1939 р. – затверджений у званні професора кафедри санітарної техніки. 13 липня 1945 р. очолив кафедру каналізації ХІІКБ.

Професор Казас М.І. вважався одним із провідних спеціалістів в області санітарної техніки.

Його перу належать наукові праці, книги в області санітарної техніки. Серед надрукованих робіт:

«Короткий довідник проектувальника каналізації» вважається найбільшою роботою і з успіхом використовується інженерами-сантехніками.

Зробив величезний вклад у розвиток каналізаційної системи в м. Харкові.

 

Разом з Казас М.І. працював доктор технічних наук Малишевський М.Г. У 1936 р. на роботу в ХІІКБ прийшов майбутній професор, доктор технічних наук Андоньєв С.М.

 АНДОНЬЄВ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ 1

МАЛИШЕВСЬКИИ МИКОЛА ГЕОРГІЙОВИЧ

МАЛИШЕВСЬКИЙ МИКОЛА ГЕОРГІЙОВИЧ

(народ. 1874), доктор технічних наук, професор

1902-1906 рр. – працював над проектуванням водопостачання і каналізації Південного берега Криму.

1907-1913 рр. – працював над проектуванням харківського водопостачання і каналізації.

1915-1920 рр. – старший інженер міського водопроводу в м. Одесі.

1920-1924 рр. – головний інженер Харківського Управління комунального господарства.

З 1943 р.  викладав У ХІІКБ. У липні 1945 р. затверджений на посаді завідувача кафедри водопостачання.

Один із значних фахівців з водопостачання в країні. Мав величезний виробничий і науково-педагогічний стаж.  Написав багато наукових праць. Серед них:

 • "Очищення питної води і розрахунок мережі міст Харкова, Москви, Києва",
 • "Раціоналізація водоприймачів з відкритих водойомів",
 • "Правила проектування річних водопроводів",
 • "Про теорію руху води в ковшах",
 • "Проект правил проектування водоприймачів"

АНДОНЬЄВ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

АНДОНЬЄВ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

(1910-1984), доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії СРСР

 

 З 1966 р. – ст. науковий співробітник лабораторії охолодження нагрівальних печей і печей кольорової металургії, директор ВНИПИЧерметенергоочистки.

1934-1966 рр. – працював у інститутах "Гіпрококс", "Гіпросталь".

1936-1965 рр. асистент, ст. викладач, в.о. професора, 1975-1984 рр. - професор кафедри санітарної техніки ХІІКБ.

Був провідним спеціалістом в області технології очищення природних вод і промислового водопостачання.

Активно займався науково-дослідною і винахідницькою діяльністю.

Під його керівництвом у ХІІКБ працювала дослідницька лабораторія, яка виконувала роботи фундаментального характеру, що освоювалися металургійними підприємствами України.

Нагороджений медалями: 

 • "За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні",
 • "За відновлення підприємств Чорної металургії Півдня",
 • "За трудову доблесть", орденами "Леніна",
 • "Трудового Червоного Прапора",
 • Срібною медаллю ВДНГ (1967 р.).


 З 1932 р. заступником Директора ХІІКБ працював Шейко Григорій Корнійович, який викладав дисципліну "Водопостачання", в 1940 році він був призначений Наркомом комунального господарства України.

Перший набір абітурієнтів на спеціальність "Водопостачання і каналізація" був проведений у 1946 р. Однак, згідно з розпорядженням Міністерства вищої освіти СРСР, в 1947 р. сантехнічний факультет був розформуваний та разом із спеціальністю "Водопостачання та каналізація" переданий в ХІБІ. У цей час на кафедрі аспірантом був А.І. Шахов, який в 1954 р. доцентом, канд. техн. наук, відродив кафедру, тепер уже під назвою "Сантехніка" та став її завідувачем. Він пропрацював завідувачем кафедри "Сантехніка" до 1976 р.

У 1966 р. був проведений набір абітурієнтів на вперше відкриту в СРСР спеціальність "Очищення природних і стічних вод" (1217).

З 1976 р. завідувачем кафедри "Сантехніка" став доцент, канд. техн. наук Музиченко О.М. У 1980 р. від кафедри "Сантехніка" відокремилася кафедра "Теплохолодопостачання і вентиляції", і кафедра "Сантехніка" стала називатися кафедра "Очищення вод і сантехніка".

Із 1987 р. викладачем кафедри очистки вод і сантехніки Харківського інституту інженерів комунального будівництва стає про Абрамович І.О., активно предаючи свій багатий досвід майбутнім комунальникам. Під його керівництвом і при особистій участі розроблено проекти каналізації міст Харкова, Полтави, Макіївки, створено ряд типових проектів.

jpeg2488 1

Лабораторія "Технології очистки води" (аудиторія 228)

 

У 1990 р. від кафедри "Очищення вод і сантехніка" відділяється кафедра "Інженерної екології міст" і кафедра "Очищення вод і сантехніка" перейменовується в кафедру "Водопостачання, водовідведення та очистки вод". У цей період - з 1986 по 1991 рр. - завідувачем кафедри був доцент, канд. техн. наук Берещук М.Я.

 

Душкін

ДУШКІН СТАНІСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ

доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Інженерної академії України, Відмінник освіти України

У 1991 р. кафедру очолив професор, доктор технічних наук Душкін Станіслав Станіславович - заслужений професор ХНУМГ ім. О.Н. Бекетова, член-кореспондент Інженерної академії України, Відмінник освіти України.

 Доктор технічних наук, професор

Завідувач кафедри водопостачання,водовідведення та  очистки вод (1991 – 2015 рр.)

Заслужений професор

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (2002 р.)

Член-кореспондент Інженерной академии Украини (1992 р.)

Відмінник освіти України (1997 р.)

 

З вересня 2015 р. кафедру очолює Сталінський Дмитро Віталійович - доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України, Академік міжнародної інженерної академії, Української технологічної академії, Інженерної академії України, Почесний доктор економічних наук, генеральний директор ДП "УкрНТЦ" Енергосталь ".

Сталинский ок

 ДМИТРО ВІТАЛІЙОВИЧ СТАЛІНСЬКИЙ

доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Дмитро Віталійович Сталінський

(нар. 7 серпня 1952

 • український вчений-металург, 
 • доктор технічних наук, професор,
 • заслужений діяч науки і техніки України,
 • Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
 • генеральний директор Державного підприємства "Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь» (з 2001).

Є головним редактором журналу «Екологія та промисловість».

Є автором більш як 550 публікацій, з них 7 монографій, зареєстрував 230 винаходів.

 

 


f  i  yt 2  tm ok

Новини

На сайті 2473 гостей та користувачі відсутні