Лого з підп    Наукові напрями                                                     

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УНІВЕРСИТЕТУ

Фундаментальні дослідження:

 1. Динаміка, міцність та надійність машин, агрегатів і конструкцій в галузі будівництва, транспорту та енергомашинобудування.
 2. Енергетична ефективність та енергозбереження (розробка і впровадження сучасних енергозберігаючих технологій).
 3. Прогнозування та моделювання розвитку економічних, технологічних, інноваційних і соціально-демографічних процесів (розробка математичних методів і систем моделювання об’єктів та процесів; сталий розвиток соціально-економічної пасажирської транспортної системи міст).
 4. Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук.
 5. Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук.

Прикладні дослідження:

 1. Оптимізація управління діяльністю міського господарства в сучасних економічних умовах. Сталий розвиток міст.
 2. Енергетика та енергоефективність (розробка і впровадження сучасної енергоощадної техніки та технологій в системах електропостачання і освітлення міст, міського електричного транспорту).
 3. Раціональне природокористування (дослідження проблем інженерної екології урбанізованих територій, поліпшення якості господарсько-питної води та води, що скидається у водойми).
 4. Нові речовини і матеріали (створення нових ефективних будівельних матеріалів і виробів на основі речовин органічного та неорганічного походження, технологій і обладнання для їх виробництва. Створення прогресивних будівельних конструкцій, що забезпечують ефективність будівництва та модернізацію будівель і споруд міського і регіонального призначення).
 5. Технології та засоби математичного моделювання, оптимізації та системного аналізу розв’язання надскладних завдань державного значення.

 

Основні напрямки науково-дослідницької діяльності кафедри водопостачання, водовідведення та очистки вод:

 1. Розробка наукових основ ресурсозберігаючих технологій підготовки екологічно чистої питної води. (Наказ МОН України № 654 від 16.11.05 р).
 2. Інтенсифікація процесів очищення природних і стічних вод.
 3. Науково-технічне обґрунтування норм водоспоживання в системах централізованого водопостачання.
 4. «Екологічно чиста енергетика і ресурсозберігаючі технології» (4-й напрямок науково-дослідних робіт Міністерства освіти і науки України).
 5. «Дослідження адсорбційно-каталітичних і корозійних явищ на поверхні твердих тіл з метою розвитку наукових основ ресурсозберігаючих технологій» (п. 6.4 плану науково-дослідних робіт Міністерства освіти і науки України).
 6. Розробка накіпепредупредітельних апаратів для систем опалення та гарячого водопостачання.
 7. Розробка програмного комплексу моделювання режимів роботи водопровідних мереж.

На кафедрі існує наукова школа, очолювана доктором технічних наук, проф. Душкін С.С. Роботи виконуються за напрямом «Фізичні методи водопідготовки» та ведеться підготовка аспірантів.

 

На кафедрі Університету постійно ведуться наукові роботи за наступними темами:

- госпдоговірні НДР:

 • «Удосконалення методів видалення фосфору з побутових стічних вод» - 2008-2009 рр .;
 • «Розробка нормативів питного водопостачання м.Кременчука» - 2008 р .;
 • «Дослідження процесів дефосфатізації при обробці побутових стічних вод актівованім розчин реагентів» - 2010 р .;
 • «Розробка технології біолого-фізико-хімічного методу видалення сполук азоту та фосфору з побутових стічних вод» - 2011 р.
 • Інтенсифікація роботи споруд для очистки природних та стічних вод; науковий керівник – д-р техн. наук, проф. Душкін С.С., 2020 р.

- держбюджетні НДР:

 • «Розробка наукових основ ресурсозберігаючих технологій подготовки екологічно Чистої питної води» 53.46 / 06 (наказ № 654 від16.11.2005р. Міністерства освіти и науки України) - 2006-2008 рр .;
 • «Розробка ресурсозберігаючих екологічно-безпечних технологій при очищенні природних і стічних вод» (Державний реєстраційний номер 0107 U 000253) - 2007-2010 рр .;
 • «Розробка наукових основ ресурсозберігаючих екологічно чистих технологій водопідготовки підприємств малої енергетики» (Державний реєстраційний номер 0107 U 000763) - 2009-2010 рр .;
 • З 2011 по 2014 рр. викладачами кафедри виконувалася держбюджетна НДР на тему: «Інтенсифікація роботи споруд для очищення природних і стічних вод (№ держреєстрації 0111U006519) - загальний обсяг фінансування - 420 тис. грн.
 • Науково-дослідна робота на тему: «Ресурсозберігаючі технології при очищенні природних і стічних вод» (номер держреєстрації 0115 U 001519), 2015-2018 рр.;
 •  Науково-дослідна робота на тему: «Обґрунтування технічних рішень для поліпшення процесів обробки води», (№ держреєстрації 0118U000650), 2018-2021 рр.

 

 


f  i  yt 2  tm ok

Новини

На сайті 2639 гостей та користувачі відсутні