Лого з підп    Науково-дослідна робота студентів                                        

 

Науково-дослідна та інноваційна робота студентів є важливим напрямом підготовки майбутніх вчених та фахівців високої кваліфікації в Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова.

Студентська наукова діяльність проводиться з метою виявлення та об’єднання обдарованих студентів, які налаштовані на проведення самостійних наукових досліджень під час навчання в університеті, та створення сприятливих умов для підготовки висококваліфікованих фахівців, що здатні проводити незалежні наукові дослідження.

Студенти, які навчаються за планами з отриманням кваліфікації бакалаврів та магістрів, виконують наукові роботи, приймають участь у проведенні студентських міжнародних, всеукраїнських, вузівських наукових конференцій, круглих столів, олімпіад та конкурсів.

 

Участь в олімпіадах та у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт

   2  IMG 20190421 111943 177  11  

Олимпиада 2015 16  Олимпиада грамоты     

На кафедрі ВВ і ОВ працюють гуртки наукових семінарів:

1. «Дослідження активованих розчинів реагентів для очищення природних і стічних вод» - керівник д.т.н., проф. Душкін С.С .;

2. «Видалення хлорорганічних забруднень при підготовці питної води» - керівник к.т.н., доц. Благодарна Г.І .;

3. «Очищення стічних вод полігонів ТПВ» - керівник к.т.н., доц. Дегтяр М.В .;

4. «Видалення біогенних елементів з побутових стічних вод» - керівник к.т.н., доц. Шевченко Т.А.

Літня біологічна школа

21 серпня 2019 р. у ХНУМГ ім. О.М. Бекетова відбулося відкриття обласної літньої біологічної школи (наукові відділення «Хімія та біологія», «Екологія та аграрні науки»), яку проводить КЗ «Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради», де школярі брали участь у освітньому івенті «Зрозуміти воду – зрозуміти Всесвіт», до заходів якого увійшли:

 - інтерактивна лекція «Вода в житті людини», яку підготувала доц., к.т.н. М.В. Дегтяр;

 - майстер клас «Сучасні методи поліпшення якісних показників води» за участі доц., к.т.н К.Б. Сорокіної;

- тематичні освітні лабораторії.

1 2  3

 


f  i  yt 2  tm ok

Новини

На сайті 2579 гостей та користувачі відсутні