Поступление для выпускников школ

Вступ 2019
Лого з підп

  Вступ для випускників шкіл                           

  

 Денна форма навчання,

бюджет або контракт

 Денна форма навчання, небюджетна конкурсна пропозиція (подача заяви тільки на контракт)

Заочна

форма навчання 

Спеціальність для вступу на навчання за першим (бакалаврським) рівнем

192 - Будівництво та цивільна інженерія,

освітня програма "Цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення)"

 Перелік ЗНО та вага сертифікатів

 • Українська мова та література (0,5)
 • Математика (0,2)
 • Фізика або Іноземна мова (0,2)

Вага атестату про повну загальну освіту - 0,1

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання поза конкурсом - 100

 Перелік ЗНО та вага сертифікатів

 • Українська мова та література (0,5)
 • Історія України (0,2)
 • Математика або Іноземна мова (0,2)

Вага атестату про повну загальну освіту - 0,1

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання поза конкурсом - 100

 Перелік ЗНО та вага сертифікатів

 • Українська мова та література (0,5)
 • Математика (0,2)
 • Історія України або Іноземна мова (0,2)

Вага атестату про повну загальну освіту - 0,1

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання поза конкурсом - 100

Спеціальність для вступу на навчання за першим (бакалаврським) рівнем

194 - Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Перелік ЗНО та вага сертифікатів

 • Українська мова та література (0,5)
 • Математика (0,2)
 • Фізика або Географія (0,2)

Вага атестату про повну загальну освіту - 0,1

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання поза конкурсом - 100

 Перелік ЗНО та вага сертифікатів

 • Українська мова та література (0,5)
 • Історія України (0,2)
 • Математика або Географія (0,2)

Вага атестату про повну загальну освіту - 0,1

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання поза конкурсом - 100

 Перелік ЗНО та вага сертифікатів

 • Українська мова та література (0,5)
 • Математика (0,2)
 • Фізика або Географія (0,2)

Вага атестату про повну загальну освіту - 0,1

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання поза конкурсом - 100

 Строки прийому заяв та документів

Прийом заяв та документів – 10 – 22 липня 2019 р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за державним або регіональним замовленням - не пізніше 18:00 26 липня 2019 р.

Виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення - не пізніше 18:00 31 липня 2019 р.

Зарахування вступників - не пізніше 12:00 01 серпня 2019 р.

 Строки прийому заяв та документів

Прийом заяв та документів – 10 – 22 (о 18:00) липня 2019 р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування  - не пізніше 18:00 26 липня 2019 р.

Виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення - не пізніше 12:00 01 серпня 2019 р.

Зарахування вступників - не пізніше  30 вересня 2019 р.

 Строки прийому заяв та документів

Прийом заяв та документів – 10 – не пізніше 18:00 27 липня 2019 р. (11- 22 листопада 2019 р.)

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування - не пізніше 18:00 02 серпня 2019 р. (не пізніше 12:00 26 листопада 2019 р.)

Виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення - не пізніше 18:00 09 серпня 2019 р. (не пізніше 12:00 28 листопада 2019 р.)

Зарахування вступників - 10 серпня 2019 р. (29 листопада 2019 р.)

 Вартість першого року навчання (денна форма)

 14400 грн.

 Вартість першого року навчання

(заочна форма)

192 - Будівництво та цивільна інженерія - 7000 грн.

194 - Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології - 7000 грн.

 

 

Документи для приймальної комісії

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

- документа, що посвідчує особу та його копію;

- військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством) та його копію;

- документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього та їх копії;

- сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання для вступників на основі повної загальної середньої освіти та їх копії;

- документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою - 1 на основі повної загальної середньої освіти та їх копії;

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.


Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.
У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень.

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють їх реалізацію.


Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією Університету. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.


Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти та спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.


Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).


Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Університету протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. У разі порушення з вини Університету встановленого терміну розгляду заяв та документів вступників, реєстрація та розгляд наступних заяв тимчасово припиняється до закінчення опрацювання прострочених заяв та документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті Університета на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

 

САЙТ АБІТУРІЄНТ ХНУМГ ім. О.М. БЕКЕТОВА


f  i  yt 2  tm ok

Новини

На сайті 158 гостей та користувачі відсутні