Вступ до магістратури

Лого з підп

  Вступ до магістратури                                   

 

 

 Денна форма навчання,

бюджет, контракт

Заочна форма навчання,

контракт 

Спеціальності для вступу на навчання за другим (магістерським) рівнем

192 - Будівництво та цивільна інженерія освітня програма "Водопостачання та водовідведення"

194 - Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Перелік вступних іспитів

 • ЄВІ (0,25)
 • Фахове вступне випробування (0,75)

Програми фахових вступних випробувань

Спеціальність 192 - Будівництво та цивільна інженерія освітня програма "Водопостачання та водовідведення"

 Фахове випробування                    

Спеціальність 194 - Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

 Фахове випробування

Строки прийому заяв та документів

Прийом заяв та документів – 15 – 23 липня 2021 р.     /     08 - 14 листопада 2021 р.

Проведення вступних випробувань – 19 – 30 липня 2021 р.    /      15 - 19 листопада 2021 р.

Оприлюднення рейтингового списку та рекоменування до зарахування на місця за державним замовленням - не пізніше 02 серпня 2021 р.

Оприлюднення рейтингового списку та рекоменування до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб - не пізніше 03 серпня 2021 р.    /     не пізніше 12:00 25 листопада 2021 р.

Виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення - не пізніше 18:00 07 серпня 2021 р.

Виконання вступниками вимог до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб - не пізніше 18.00 07 серпня 2021 р.    /     не пізніше 12:00 26 листопада 2021 р.

Зарахування вступників за державним замовленням - 12 серпня 2021 р.

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб - 13 серпня 2021 р.     /      29 листопада 2021 р.

 Строки прийому заяв та документів

Прийом заяв та документів – 15 – 23 липня 2021 р.     /     08 - 14 листопада 2021 р.

Проведення вступних випробувань – 19 – 30 липня 2021 р.    /      15 - 19 листопада 2021 р.

Оприлюднення рейтингового списку та рекоменування до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб - не пізніше 03 серпня 2021 р.    /     не пізніше 12:00 25 листопада 2021 р.

Виконання вступниками вимог до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб - не пізніше 18.00 07 серпня 2021 р.    /    не пізніше 12:00 26 листопада 2021 р.

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб - 13 серпня 2021 р.    /    29 листопада 2021 р.

Вартість першого року навчання (заочна форма) на 2020-2021 н.р.

192 - Будівництво та цивільна інженерія освітня програма "Водопостачання та водовідведення" - 12870 грн. 

194 - Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології - 8670 грн. 

 

Документи для приймальної комісії

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

- документа, що посвідчує особу та його копію;

- військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством) та його копію;

- документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього та їх копії;

- документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою - 1 на основі повної загальної середньої освіти та їх копії;

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.


Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.
У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень.

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють їх реалізацію.


Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією Університету. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.


Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти та спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.


Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).


Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Університету протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. У разі порушення з вини Університету встановленого терміну розгляду заяв та документів вступників, реєстрація та розгляд наступних заяв тимчасово припиняється до закінчення опрацювання прострочених заяв та документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті Університета на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

 

САЙТ АБІТУРІЄНТ ХНУМГ ім. О.М. БЕКЕТОВА

 • Добавить в Словарь
   
  • Новый список слов для Украинский → Русский...
    
  • Создать новый список слов...
 • Копировать
 • Добавить в Словарь
   
  • Новый список слов для Украинский → Русский...
    
  • Создать новый список слов...
 • Копировать
 • Добавить в Словарь
   
  • Новый список слов для Украинский → Русский...
    
  • Создать новый список слов...
 • Копировать
 • Добавить в Словарь
   
  • Новый список слов для Украинский → Русский...
    
  • Создать новый список слов...
 • Копировать

f  i  yt 2  tm ok

Новости

Сейчас 557 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте