Кафедра водопостачання, водовідведення і очищення вод запрошує

1–2 жовтня 2020 року взяти участь у

V Міжнародній науково-технічній конференції «ВОДА. ЕКОЛОГІЯ. СУСПІЛЬСТВО»!

Конференція проводиться в рамках заходів, присвячених:
▪️ 100-річчю ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та кафедри водопостачання, водовідведення і очищення вод;
▪️ 25-річчю Промислової групи ЕКОТОН
Конференцію включено до «Переліку проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки у 2020 році» МОН України (поз. 369)

Мета конференції – презентація та обговорення перспектив розвитку галузі водопостачання та водовідведення, впровадження новітніх розробок і технологій, що спрямовані на модернізацію, досягнення ресурсозбереження та енергоефективності у водо-, тепло- та газопостачанні обְ’єктів житлово-комунального господарства та промислових підприємств, природоохоронній діяльності.

Баннер конф. ВЕС 2

Тематика конференції

V INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE «WATER. ECOLOGY. SOCIETY», 1st – 2nd October 2020

1. Технологічні інновації та перспективи розвитку галузі водопостачання та водовідведення.
2. Ефективні технології, обладнання та системи водопостачання, очищення господарсько-побутових та промислових стоків.
3. Інноваційні підходи та рішення при реконструкції діючих та будівництві нових об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства.
4. Сучасні ресурсозберігаючі та енергоефективні технології у житлово-комунальному господарстві та в промисловості.
5. Ресурсозбереження у водопровідно-каналізаційному господарстві.
6. Сучасні технології та обладнання для утилізації промислових, побутових та особливо небезпечних відходів.                                                    7. Економічні та соціальні проблеми водокористування.

 

Вартість участі у конференції складає:
▪️ повна участь (присутність на конференції) – 750 грн.;
▪️ тільки публікація тез в конференційних матеріалах (заочна участь) – 150 грн. за кожну доповідь (незалежно від кількості авторів).

Контакти:
+38 (099) 294-05-10 Сорокіна Катерина Борисівна (Екатерина Сорокина (Kateryna Sorokina)
(057) 707-33-40

Кафедра водоснабжения, водоотведения и очистки вод ХНУГХ им.АНБекетова, к. 205-207цк, 401цк, вул. Маршала Бажанова, 17, м. Харків, 61002

Aнонс конф. ВЕС сжатое

#BeketovUni #ХНУМГ #ХНУМГ_наука #ХНУМГ_конференції #конференції #ХНУМГ_анонс #kafedravvov #water #ecology #society #conference


f  i  yt 2  tm ok

News

We have 2123 guests and no members online