2015

Статті і тези доповідей

 

Статті

1. Душкин С.С., Благодарная Г.И., Шевченко Т.А. Внедрению энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в КП «Харьковводоканал» – зеленую улицу / «Водопостачання та водовідведення»: Виробничо-практичний журнал – №1, 2015. – К.: ТОВ «ПРАЙМ-ПРІНТ», 2015. - С. 13-16.

2. Сорокіна К.Б. Можливості застосування схем метанового зброджування осадів стічних вод та утилізації біогазу / «Водопостачання та водовідведення»: Виробничо-практичний журнал – №1, 2015. – К.: ТОВ «ПРАЙМ-ПРІНТ», 2015. - С. 17-20.

3. Айрапетян Т.С., Епоян С.М., Сорокіна В.Ю., Смірнова Г.М. Удосконалення та інтенсифікація зневоднення осадів стічних вод на мулових майданчиках /«Водопостачання та водовідведення»: Виробничо-практичний журнал – №1, 2015. – К.: ТОВ «ПРАЙМ-ПРІНТ», 2015. - С. 31-34.

4. Смилка Е.П., Нестеренко С.В. Инновационная технология защиты теплообменных систем водоснабжения от коррозии и накипеобразования / Сучасна металургія: проблеми, завдання, рішення. Наука і виробництво. Міжнародна конференція 28-29 квітня 2015 р. Дніпропетровськ, Україна: матеріали. - Дніпропетровськ: Герда, 2015. - С. 113-116.

5. Эпоян С.М., Сизова Н.Д., Душкин С.Сер. Моделирование технологического процесса накопления осадка в горизонтальных отстойниках систем водоснабжения при использовании активированного раствора коагулянта / Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ. – 2015.– Вип. 2 (80). - С. 183-186.

 

Тези доповідей

1. Душкин С.Сер., Эпоян С.М. Сучасні проблеми науки і технологій в умовах забезпечення сталого розвитку економіки: "MPST-I-2015": Тези доповідей І міжнародної науково-практичної конференції. - Миргород: Черкаське регіональне відділення УТА, ЧДТУ, 2015. - С. 33-36.

 

Статті у міжнародній науково-метричній базі даних (Scopus) (Україна)

1. О.В. Третьяков, Т.О. Шевченко, В.Л. Безсонний. Підвищення рівня екологічної безпеки питного водопостачання Харківського регіону (Україна) / Восточно-Европейский журнал передовых технологий ISSN 1729-3774. Віп. 5/10 ( 77 ) 2015. - С. 40-49.

Список наукових праць, опублікованих і підготовваних до друку в 2015 році в зарубіжних виданнях

1. Olena Smilka. The Complex Approach to Corrosion Protection of Steel in Coke-Plant Cooling Systems / Chemistry Journal, Vol. 1, No. 4, 2015, pp. 124-132.

 


f  i  yt 2  tm ok

News

We have 415 guests and no members online